Program Committee

Zidong Du ICT/CAS
Zichen Xu Nanchang University
Zhibin Yu SIAT
Zhezhi He Shanghai Jiao Tong University
Yusen Li Nankai University
Yuhang Liu ICT/CAS
Yuanyuan Zhang Shanghai Jiao Tong University
Yu Hua Huazhong University of Science and Technology
Youyou Lu Tsinghua University
Ye Lu Nankai University
Yang Hu University of Texas at Dallas
Xiaoli Gong Nankai University
Xiaofeng Hou Hong Kong University of Science and Technology
Xiang Fu NUDT
Weihua Zhang Fudan University
Wei Li University of Sydney
Tatsuhiro Tsuchiya Osaka University
Renhai Chen Tianjin University
Pengju Ren Xi'an Jiaotong University
Patrick Lee Chinese University of Hong Kong
Omer Rana Cardiff University
Lizhong Chen Oregon State University
Lei Ju Shandong University
Kaoru Ota Muroran Institute of Technology
Jingwen Leng Shanghai Jiao Tong University
Jieru Zhao Shanghai Jiao Tong University
Hyeran Jeon University of California, Merced
Guangyu Sun Peaking University
Fawaz Al-hazemi University of Jeddah
Daniel Wong University of California, Riverside
Chubo Liu Hunan University
Cheng Li University of Science and Technology of China
Chen Tian Nanjing University
Boris Grot University of Edinburgh
Bingsheng He National University of Singapore
Avinash Karanth Ohio University